Yrke kvalitetsbedömare, livsmedel, dryck och kosmetika

Kvalitetsbedömare (livsmedel, dryck och kosmetika) utför sensorisk analys för att sammanställa eller förbättra smakämnen och aromer för livsmedels-, dryckes- och kosmetikaindustrin. De baserar sitt utarbetande av smakämnen och aromer på sensorisk forskning och konsumentforskning. De bedriver forskning och analyserar statistik för att uppfylla kundernas förväntningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Luktsinne

  Luktsinnets egenskaper som återfinns i de primära luktsystemen och mer specifika system, som t.ex. ett människans luktsystem eller ett stödjande luktsystem.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Smakkombination

  Det stora utbudet av smakkombinationer för att utveckla nya recept eller produkter.

 • Kvantitativ sensorisk testning

  Principerna för olika tillgängliga metoder och paradigmer för kvantitativ sensorisk testning för gränsvärden för värmeavkänning och smärttrösklar och begränsningarna med psykofysisk teknik.

 • Toxikologi

  De negativa effekterna av kemikalier på levande organismer, deras dos och exponering.

 • Statistisk analysprogramvara

  Programvarusystem (SAS) för avancerad analys, omvärldsbevakning, datahantering och prediktiv analys.

 • Molekylär biologi

  Samspelet mellan olika cellsystem, samspelet mellan olika typer av genetiskt material och hur dessa interaktioner kan regleras.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Aromämnen

  Ämnen som används för att förändra livsmedlens lukt och smak. De kan produceras naturligt genom att eterisk olja extraheras eller framställas kemiskt genom att kemiska föreningar som kallas estrar blandas till särskilda oljor.

 • Allergisjukdomar

  Allergisjukdomar är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • Utveckla dofter

  Forskning om nya kemiska ämnen i syfte att utveckla nya och bättre doftkemikalier.

 • Göra sensorisk utvärdering

  Utvärdera kvaliteten på en viss typ av mat eller dryck på grundval av utseende, lukt, smak, arom m.m. Föreslå möjliga förbättringar och jämförelser med andra produkter.

 • Förbereda råmaterial

  Förbereda och mäta de basmaterial som behövs för att producera varor och färdiga produkter.

 • Ge råd om doftämnen

  Ge råd om kemiska doftämnen till kunder, exempelvis kemikalietillverkare, kemikaliefabriker och forskare.

Source: Sisyphus ODB