Yrke kvalitetsingenjör, metallurgi

Kvalitetsingenjörer (metallurgi) tillhandahåller tekniskt stöd för forskning om och experiment med mineraler, metaller, legeringar, olja och gas. De bistår även vid förbättring av utvinningsmetoder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bearbetning av icke-järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för icke-järnhaltiga metaller och legeringar såsom koppar, zink och aluminium.

 • Bearbetning av järnhaltiga metaller

  Olika bearbetningsmetoder för järn och järnhaltiga legeringar som stål, rostfritt stål och tackjärn.

 • Korrosionstyper

  Olika typer av oxidationsreaktioner med miljön såsom rostbildning, gropbildning på koppar, spänningssprickor m.m.

 • Dragpressning av metall

  De olika typerna av dragprocesser inom metalltillverkning, t.ex. tråddragning, stångdragning, rördragning, m.m.

 • ädelmetaller

  Typer av sällsynta metaller som förekommer naturligt och har ett högt ekonomiskt värde.

 • ädelmetallegeringar

  Typer av material som består av två eller flera metaller eller icke-metaller.

 • Bearbetning av ädelmetaller

  Olika bearbetningsmetoder för ädelmetaller såsom guld, silver och platina.

 • Metalltyper

  Egenskaper, specifikationer, tillämpningar och reaktioner på produktionsprocesser för olika typer av metall, till exempel stål, aluminium, mässing, koppar m.m.

Färdigheter

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Tolka utvinningsdata

  Bearbeta och tolka utvinningsdata och skicka återkoppling till utvecklingsteamen; använda lärdomar i den konkreta verksamheten.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Genomföra fältarbete

  Genomföra fältarbete eller forskning som omfattar insamling av information utanför ett laboratorium eller en arbetsplats. Besöka olika platser för att samla in specifik information om fältet.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Testa råmineraler

  Ta prover av mineraliskt material i testsyfte. Utföra olika kemiska och fysiska tester på materialen.

Source: Sisyphus ODB