Yrke kvalitetsingenjör, spel, vadslagning och lotteri

Kvalitetsingenjör (spel, vadslagning och lotteri) designar och planerar metoder för att provning av hasard-, lotteri- och vadhållningsspel. De utför provningarna. Dessa spel kan vara både offentliga och privata och testerna gäller både onlinespel och landbaserade spel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Föreskrifter för spelverksamhet

  Rättsliga krav, regler och begränsningar för spel- och vadslagningsverksamhet.

 • Sannolikhetslära

  Den gren inom matematiken som behandlar analysen av slumpföreteelser.

Färdigheter

 • Utföra tjänster på ett smidigt sätt

  Anpassa tjänsteperspektivet när omständigheterna förändras.

 • Lösa spelproblem med digitala medel

  Använda IKT-resurser, -verktyg och -kompetens för att lösa problem inom spel, vadslagning och lotterier, t.ex. problem i spelens funktion.

 • Rapportera spelincidenter

  Rapportera om incidenter under spel, vadslagning och lotterispel.

 • Ta fram planer för att lösa problem i arbetet

  Förmåga att utveckla särskilda mål och planer för att prioritera, organisera och genomföra arbete.

 • Delta vid speltester

  Delta vid tekniska och livespeltester för att ta emot återkoppling och göra nödvändiga ändringar.

 • Följa etiska uppförandekoder för spel

  Följa de regler och etiska regler som används för hasardspel, vadslagning och lotterier. Hålla aktörernas underhållning i minnet.

Source: Sisyphus ODB