Yrke kvalitetstekniker, textilkemi

Kvalitetstekniker inom textilkemi genomför kemiska laboratorietest på textilmaterial och -produkter. De tolkar resultaten och bistår vid färgning och slutbehandling av textilier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Textiltekniker

  Textilteknik för konstruktion, tillverkning och utvärdering av textiliers egenskaper.

 • Teknik för fiberduksmaskiner

  Tillverkning av fiberduk enligt specifikationer. Utveckling, tillverkning, egenskaper och utvärdering av fiberduk.

 • Textilkemi

  Kunskap om kemisk behandling av textilier såsom textiliers reaktioner på kemikalier.

 • Textiltrycksteknik

  Tillsats av färg till textilmaterial enligt det utformade mönstret. Processer för att tillsätta färgade mönster på textila material med hjälp av tryckmaskiner och tryckmetoder (roterande skivor med flatbädd, värmeöverföring, bläckstråle, o.s.v.).

 • Tygegenskaper

  Påverkan av kemisk sammansättning och molekylarrangemang hos garn och fiber samt tygstrukturen hos textilmaterial, de olika fibertyperna, deras fysikaliska och kemiska egenskaper och olika materialegenskaper, materialen som används i olika processer och effekten på materialen när de bearbetas. 

Färdigheter

 • Använda teknik för appreteringsmaskiner

  Använda teknik för appreteringsmaskiner som möjliggör beläggning eller laminering av tyger.

 • Kontrollera textilprocesser

  Planera och övervaka textilproduktionen för att uppnå kontroll när det gäller kvalitet, produktivitet och leveranstider.

 • Utföra textiltester

  Förbereda testning och utvärdering av textilier, samla in testprover, genomföra och dokumentera tester, validera data och presentera resultat.

 • Bedöma textiliers egenskaper

  Bedöma textilier och deras egenskaper för att tillverka produkter som uppfyller specifikationerna.

 • Upprätthålla arbetsstandarder

  Upprätthålla arbetsstandarder för att förbättra och erhålla nya färdigheter och arbetsmetoder.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i textilproduktionslinjen

  Kontrollera egenskaperna hos textilprodukter som garn och vävda, stickade, flätade, tuftade eller fibervävda textilier, färdiga tyger och färdigställda klädesplagg för att fastställa produkternas kvalitet vid olika steg i textil- eller klädesproduktionslinjen.

 • Skilja mellan tyger

  Skilja mellan tyger för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera tyger på grundval av deras egenskaper och deras användning vid tillverkning av kläder.

 • Beräkna garnnummer

  Kunna mäta garnlängd och garnvikt för att bedöma finheten hos stapelfiber, luntor av stapelfiber och garn med olika mätsystem. Även kunna konvertera till de olika numreringssystemen, t.ex. tex, Nm, Ne och denier.

 • Jämföra accessoarer

  Jämföra accessoarer för att fastställa skillnader mellan dem. Utvärdera accessoarer utifrån deras egenskaper och användning inom konfektionstillverkning.

Source: Sisyphus ODB