Yrke kvarnoperatör, kakaokvarn

Kvarnoperatörer (kakaokvarn) sköter maskiner för pulvrisering av kakaobönor till en angiven finhet. De använder luftbaserade separeringssystem som fördelar pulvret på basis av dess densitet. De väger produkten, förpackar den i påsar och staplar förpackningarna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Malningsprocesser

  Detaljer om malning relaterad till malningsstorlek, distribuering av partikelstorlek och värmeutveckling. Malningsprocesser för olika korn och spannmål.

Färdigheter

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Analysera densitet hos mald kakao

  Analysera densitet hos mald kakao enligt krav och produktspecifikationer. Tillämpa resultaten för att avgöra hur mycket malning som behövs för att kakaon ska uppnå erforderlig finhet.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

Source: Sisyphus ODB