Yrke kyrkogårdsföreståndare

Kyrkogårdsföreståndare håller kyrkogårdar i gott skick. De ser till att gravar är förberedda för begravningar och att begravningar registreras korrekt. Kyrkogårdsföreståndare ger råd till begravningsrådgivare och allmänheten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Administrera tidsbokningar

  Acceptera, planera och ställa in tidsbokningar.

 • Hålla ett komplett verktygsförråd

  Föra register över verktyg som används vid tillverkning eller tillhandahållande av tjänster. Se till att verktygen är kompletta och hålls i funktionsdugligt skick.

 • Fästa minnestavlor

  Montera minnestavlor på gravstenar enligt instruktioner i den avlidna personens testamente eller anvisningar från personens anhöriga.

 • Förbereda gravar

  Se till att gravar grävs ut och förbereds före begravningar och fylls igen när kistan är i graven.

 • Samarbeta med begravningsentreprenörer

  Samordna och arbeta tillsammans med begravningsentreprenörer som tillhandahåller begravningstjänster till personer som ligger begravda på kyrkogården under ditt ansvarsområde.

 • Föra gravregister

  Föra register över gravar och upprätthålla information om begravda personer.

 • Främja mänskliga rättigheter

  Främja och respektera mänskliga rättigheter och mångfald mot bakgrund av de självständiga individernas fysiska, psykiska, andliga och sociala behov, med beaktande av deras åsikter, övertygelser och värderingar, och de internationella och nationella etikreglerna samt de etiska konsekvenserna av hälso- och sjukvård, för att säkerställa deras rätt till privatliv och respektera sekretessen för hälso- och sjukvårdsinformation.

 • Ge råd om begravningstjänster

  Ge anhöriga till den avlidna personen information och råd om ceremoniella tjänster, begravnings- och kremeringstjänster.

Source: Sisyphus ODB