Yrke lädervaruarbetare

Lädervaruarbetare utför diverse aktiviteter och arbetsuppgifter i samband med tillverkningsprocessen för lädervaror, inklusive skärning, hopsyning och efterbehandling, i enlighet med i förväg fastställda kvalitetskriterier och utifrån direkt kommunikation med kostymören. De använder manuella tekniker som stöds av enkel traditionell utrustning för att producera exklusiva modeller eller uppfylla mycket små order.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitet på läderartiklar

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste bristerna i läder, snabbtestförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester samt lämplig utrustning för kvalitetskontroll. 

 • Stickningsförarbete och tekniker för skor och läderartiklar

  Teknik, inbegripet maskiner och metoder, för beredning av läderartiklar och överdelar på skor.

 • Material för läderartiklar

  Diverse material som används vid tillverkning av lädervaror: läder, läderimitationer (syntetiska eller konstgjorda material), textil osv.; särskiljande av olika material utifrån deras egenskaper, fördelar och begränsningar.

 • Komponenter i läderartiklar

  Olika förfaranden och metoder inom bearbetning av lädermaterial och läderartiklar såsom tillverkningsmöjligheter och egenskaper.  

 • Tillverkningsprocesser för läderartiklar

  Processer, tekniker och maskiner som används vid tillverkning av läderartiklar.  

Färdigheter

 • Tillverka prototyper för läderartiklar

  Skapa, testa och kontrollera prototyper eller prover av lädervaror mot en i förväg fastställd uppsättning kriterier under hela tillverkningsprocessen. Se över de ursprungliga utformningskoncepten och genomföra tekniska förbättringar.

 • Leda tillverkning av skor eller läderartiklar

  Planera tillverkning av skor eller lädervaror i enlighet med företagets mål, tidsfrister och tillgängliga resurser. Fördela, samordna och kontrollera alla aktiviteter och olika tillverkningsfaser med hjälp av uppgifter från tekniska datablad samt organisation och metoder. Sträva efter att optimera kvaliteten, produktiviteten och säkerheten. Samarbeta med alla relaterade avdelningar. Rapportera om produktion, kvalitet och produktivitetsavvikelser samt föreslå korrigerande åtgärder.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Tillämpa tekniker för maskintillskärning av skor och läderartiklar

  Justera och upprätta de maskintekniska driftparametrarna för skär- och lädervaror. Kontrollera och välja ut stansverktygen, klassificera tillskärningsdelarna mot begränsningar, specifikationer och kvalitetskrav. Kontrollera och fylla i tillskärningsbeställningarna. Genomföra enkla förfaranden för underhåll av maskiner.

 • Planera tillverkning av läderartiklar

  Utforma tillverkningsprocessen för varje modell av läderartiklar. Planera stegen i tillverkningen och driften av produktionen. Planera användningen av material och läderkomponenter. Välja maskiner och utrustning. Planera personalstyrkan. Beräkna direkta och indirekta kostnader i samband med tillverkning. Planera underhåll av maskiner och utrustning.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Tillämpa grundläggande underhållsregler för maskiner för tillverkning av läderartiklar och skor

  Tillämpa grundläggande regler för underhåll och rengöring av utrustning och maskiner för tillverkning av skor och läderartiklar som används.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

Source: Sisyphus ODB