Yrke läkarsekreterare

Läkarsekreterare tolkar dikterad information från läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och omvandlar den till dokument. De skapar, formaterar och redigerar patientjournaler utifrån de uppgifter som lämnats och iakttar interpunktion och grammatik.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Transkribera medicinska data

  Lyssna på inspelningar från hälsovårdsspecialisten, skriva ner informationen och formatera den i filer.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

 • Ansvara för digitala arkiv

  Skapa och underhålla datorarkiv och databaser samt införliva den senaste utvecklingen inom elektronisk informationslagringsteknik.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Redigera dikterade medicinska texter

  Se över och redigera dikterade texter som används för medicinska journaler.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

Source: Sisyphus ODB