Yrke läkemedelskonsulent

Läkemedelskonsulenter marknadsför och säljer medicintekniska produkter och utrustning samt läkemedel till hälso- och sjukvårdspersonal. De tillhandahåller produktinformation och visar upp produkters egenskaper för hälso- och sjukvårdspersonal. De förhandlar om och ingår avtal om försäljning av varor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknaden för medicinska produkter

  Leverantörer, målgrupp, produkter och konkurrenter på marknaden för försäljning av läkemedel.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Lagstiftning rörande farmakovigilans

  Förordningar för kontroll och övervakning av läkemedelsbiverkningar på EU-nivå.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Material för medicintekniska produkter

  Olika material som används för att framställa medicintekniska produkter, t.ex. polymermaterial, termoplastiska material, härdplast, metallegeringar och läder. När valet av material görs måste hänsyn tas till medicinska föreskrifter, kostnader och biokompatibilitet.

 • Klassificering av läkemedel

  Läkemedelskategorier som antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel och antivirala läkemedel.

Färdigheter

 • Informera om rättsliga aspekter av förevisad medicinsk utrustning

  Förse sjukvårdspersonalen med information om utförd klinisk provning av en viss medicinteknisk produkt och den juridiska dokumentationen om dess säljbarhet och försäljningsverksamhet samt tillhandahålla eventuell dokumentation till stöd för detta.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Organisera produktprovning i handeln

  Organisera provningar och demonstrationer för att göra reklam för en produkt.

 • Ge kunder orderinformation

  Tillhandahålla orderinformation till kunder via telefon eller mejl, ge tydlig information om priser, leveransdatum och möjliga förseningar.

 • Ge råd om medicinsk utrustning och dess handhavande

  Ge information om hur den medicinska utrustningen fungerar, vad som är dess egenskaper, fördelar och användbarhet.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Utfärda inköpsorder

  Ta fram och granska de dokument som krävs för att ge tillstånd till transport av en produkt från leverantören till ett bestämt pris och på särskilda villkor.

 • Föra register över försäljningar

  Föra register över sålda produkter och tjänster, följa upp vilka produkter och tjänster som har sålts när samt så noggrant som möjligt föra register över kunder i syfte att möjliggöra förbättringar på säljavdelningen.

 • Råda kunder om användning av medicinska produkter

  Ge råd till kunder om vilka medicinska produkter som kan användas vid olika medicinska tillstånd.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Genomföra evenemang

  Planera och genomföra alla nödvändiga tekniska och logistiska aspekter för att ett evenemang ska bli framgångsrikt.

 • övervaka försäljningsverksamhet

  Övervaka verksamheten med anknytning till pågående försäljning i butiken för att se till att försäljningsmålen uppfylls, bedöma förbättringsområden och identifiera eller lösa problem som kunder kan stöta på.

Source: Sisyphus ODB