Yrke lärare, digital kompetens

Lärare i digital kompetens undervisar elever i teori och praktik för (grundläggande) datoranvändning. De undervisar eleverna i digital kompetens och eventuellt mer avancerade principer för datavetenskap. De ger eleverna kunskaper om datorprogram och ser till att maskinvaruutrustningen används på rätt sätt. De utarbetar och reviderar kursinnehållet och uppgifter samt uppdaterar dem i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Specifikationer för maskinvara

  Egenskaper, användningsområden och drift för olika maskinvaruprodukter som skrivare, bildskärmar och bärbara datorer.

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Specifikationer för it-programvara

  Egenskaper, användning och drift av olika programvaruprodukter, såsom datorprogram och tillämpningsprogram.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • E-lärande

  Strategier och didaktiska metoder för lärande där ett av de viktigaste inslagen är användningen av IKT-teknik.

Färdigheter

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Tillhandahålla lektionsmaterial

  Se till att nödvändiga material för undervisning i en klass, t.ex. visuella hjälpmedel, förbereds, uppdateras och finns i utbildningslokalen.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Arbeta i en virtuell lärandemiljö

  Införliva användning av inlärningsmiljöer och -plattformar på nätet i utbildningsprocessen.

 • Utveckla digitalt utbildningsmaterial

  Skapa resurser och undervisningsmaterial (e-lärande, pedagogiskt video- och ljudmaterial, undervisningspresentationer) med hjälp av digital teknik för överföring av kunskaper och insikter för att höja elevernas kunskapsnivå.

 • Undervisa i digitala tekniker

  Instruera eleverna i teori och praktik för (grundläggande) digital kompetens och datorkompetens, såsom maskinskrivning, arbete med grundläggande onlineteknik samt att läsa e-post. Detta omfattar även att coacha studenterna till korrekt användning av maskinvara och programvara.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Utföra IKT-felsökning

  Identifiera problem med servrar, stationära datorer, skrivare, nät och fjärråtkomst samt vidta åtgärder för att lösa problemen.

 • Utforma webbaserade kurser

  Skapa webbaserade utbildnings- och instruktionskurser med hjälp av dynamiska och statiska onlineverktyg för att förmedla kunskaper till kursdeltagarna. Webbverktygen som används kan omfatta strömmande video- och ljudinspelningar, livewebbsändningar, informationsportaler, chattrum och anslagstavlor.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

Source: Sisyphus ODB