Yrke lärling, bergarbetare

Bergarbetarlärlingar utför rutinmässiga arbetsuppgifter inom gruvdrift och stenbrottsverksamhet. De hjälper gruvarbetare med underhåll av utrustningen, läggning av rör, kablar och tunnlar samt bortskaffande av avfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Utgrävningsmetoder

  De metoder för att avlägsna sten och jord som används på en utgrävningsplats och tillhörande risker.

Färdigheter

 • Göra mindre reparationer på utrustning

  Utföra rutinunderhåll av utrustning. Känna igen och identifiera mindre fel hos utrustningen och vid behov utföra reparationer.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Skaffa undan ofarligt avfall

  Skaffa undan avfall som inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet på ett sätt som är förenligt med förfarandena för återvinning och avfallshantering.

 • Hantera avfall från gruvanläggningar

  Se till att gruvavfall bortskaffas på ett säkert, effektivt och miljömässigt hållbart sätt.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Rensa avfall ur maskiner

  Rensa avfallsmaterial ur maskiner med hjälp av lämplig utrustning eller lämpliga anordningar för att säkerställa smidig drift, undvika olyckor och upprätthålla en ren arbetsplats.

Source: Sisyphus ODB