Yrke lästmaskinoperatör, förarbete

Lästmaskinoperatörer (förarbete) hanterar verktyg och utrustning för placering av förstyvningar, formning av tåhätta och andra nödvändiga åtgärder för framställning av överdelar av skodon på läst. De förbereder limningsarbeten på läst såsom fastsättning av innersulan, placering av förstyvningen, formning av hälkappa och behandling av överdelen före ihopmontering.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förarbete inför montering av underdelen på skor

  Utrustning och teknik för tillverkning av underdelen av skor, inklusive sulor, klackar, inläggssulor m.m.

 • Utrustning för skotillverkning

  Funktionen hos olika typer av utrustning och grundläggande föreskrifter för regelbundet underhåll.

 • Förarbete inför montering av överdelen på skor

  Den utrustning och de metoder som används för montering av överdelar inom skoindustrin.

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Processer och tekniker för sammanfogning vid tillverkning av limmade skor

  Teknik, utrustning, maskiner och verktyg som används för att foga samman delar eller sätta sulor i limmade skor.

 • Maskiner för skotillverkning

  Det breda spektrumet av maskiner och deras funktioner samt grundreglerna för regelbundet underhåll.

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

Färdigheter

 • Tillämpa tekniker för förarbete inför montering av överdelen på skor

  Förbereda läster och överdelar, infoga innersulor, sätta fast förstyvningar och tåhättor, forma den övre ryggdelen och konditionera överdelarna före lästning. Utföra dessa uppgifter både manuellt eller med hjälp av maskiner. När maskiner används ska deras arbetsparametrar justeras.

 • Underhålla utrustning för montering av skor

  Utarbeta planer för den frekvens, de operationer, de komponenter och det material som ska användas vid underhåll av skodon. Installera, programmera, anpassa och tillhandahålla förebyggande och korrigerande underhåll av olika maskiner och utrustning som används i skotillverkningen. Bedöma de olika utrustningarnas och maskinernas funktionalitet och prestanda, upptäcka fel och rätta problem, utföra reparationer och ersätta komponenter och enheter samt utföra rutinmässig smörjning samt utföra förebyggande och korrigerande underhåll. Registrera all teknisk information som rör underhållet.

 • Tillämpa sammanfogningstekniker för tillverkning av limmade skor

  Kunna dra överdelen över lästen och fästa monteringskanten vid innersulan, antingen manuellt eller med hjälp av särskilda maskiner för montering av tådelen, skaftet och nederdelen. Förutom de huvudsakliga monteringsåtgärderna kan montering av limmade skor inkludera följande: limning av nederdelen och sulan; värmehärdning; fastmontering och pressning av sulan; nedkylning; borstning och polering; borttagning av lästen (före eller efter slutbehandling), montering av klackar osv.

 • Tillämpa tekniker för förarbete inför montering av underdelen på skor

  Spalta, putsa, avlägsna sulkanter, slipa, borsta, applicera grundfärg, halogenera sulor, avfetta osv. Använda både manuell fingerfärdighet och maskinutrustning. Justera arbetsparametrar på maskinerna i bruk.

 • Tillämpa grundläggande underhållsregler för maskiner för tillverkning av läderartiklar och skor

  Tillämpa grundläggande regler för underhåll och rengöring av utrustning och maskiner för tillverkning av skor och läderartiklar som används.

Source: Sisyphus ODB