Yrke laboratorietekniker, asfalt

Laboratorietekniker (asfalt) genomför granskning och laboratorieprovning av asfalt och relaterade råmaterial för att säkerställa hög kvalitet på produkterna. De medverkar även i utarbetandet av lösningar till tekniska problem på byggarbetsplatser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Asfaltblandningar

  De typiska egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med asfaltblandningar som t.ex. Marshall- och Superpave-blandningar samt det bästa sättet att använda dem.

Färdigheter

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Testa betong

  Testa betongens hårdhet så att den är i enlighet med specifikationerna och klar att tas ur formarna.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Ansvara för underhåll av anläggning

  Ansvara för saneringen och underhållet av en viss anläggning för att säkerställa att den är ändamålsenlig.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • övervaka laboratorieverksamhet

  Övervaka den personal som arbetar på ett laboratorium, samt övervaka att utrustningen fungerar och underhålls, och att förfaranden genomförs i enlighet med förordningar och lagstiftning.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

Source: Sisyphus ODB