Yrke laboratorietekniker, asfalt

Laboratorietekniker (asfalt) genomför granskning och laboratorieprovning av asfalt och relaterade råmaterial för att säkerställa hög kvalitet på produkterna. De medverkar även i utarbetandet av lösningar till tekniska problem på byggarbetsplatser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Asfaltblandningar

  De typiska egenskaperna, fördelarna och nackdelarna med asfaltblandningar som t.ex. Marshall- och Superpave-blandningar samt det bästa sättet att använda dem.

Färdigheter

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Testa betong

  Testa betongens hårdhet så att den är i enlighet med specifikationerna och klar att tas ur formarna.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Ansvara för underhåll av anläggning

  Ansvara för saneringen och underhållet av en viss anläggning för att säkerställa att den är ändamålsenlig.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • övervaka laboratorieverksamhet

  Övervaka den personal som arbetar på ett laboratorium, samt övervaka att utrustningen fungerar och underhålls, och att förfaranden genomförs i enlighet med förordningar och lagstiftning.

 • Genomföra laboratoriesimulationer

  Genomföra simulationer av prototyper, system eller nyutvecklade kemiska produkter med användning av laboratorieutrustning.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

Source: Sisyphus ODB