Yrke lacktillverkare

Lacktillverkare hanterar och utför underhåll på lack- och färgblandare för att se till att slutprodukten följer formeln.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Hantera kulkvarn

  Sköta kvarnen för att blanda och producera lacker och se till att parametrarna och specifikationerna följer formlerna.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Välja lackingredienser

  Välja ut rätt typer och mängder av lackingredienser såsom förtunnare, pigment eller harts och mata in dem i maskinen.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Tillsätta färg

  Tillsätta lämplig och tillräcklig mängd färg enligt specifikationerna för färgbrytning.

 • Hetta upp lackblandning

  Värma den förberedda blandningen för att få ett vax på toppen av lösningen.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB