Yrke lacktillverkare

Lacktillverkare hanterar och utför underhåll på lack- och färgblandare för att se till att slutprodukten följer formeln.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Hantera kulkvarn

  Sköta kvarnen för att blanda och producera lacker och se till att parametrarna och specifikationerna följer formlerna.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Välja lackingredienser

  Välja ut rätt typer och mängder av lackingredienser såsom förtunnare, pigment eller harts och mata in dem i maskinen.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Tillsätta färg

  Tillsätta lämplig och tillräcklig mängd färg enligt specifikationerna för färgbrytning.

 • Hetta upp lackblandning

  Värma den förberedda blandningen för att få ett vax på toppen av lösningen.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

Source: Sisyphus ODB