Yrke landskapsarkitekt

Landskapsarkitekter planerar och utformar trädgårdar och naturområden. De fastställer specifikationerna och fördelningen av utrymmet. De kombinerar en förståelse av det naturliga utrymmet med en känsla för estetik för att skapa ett harmoniskt utrymme.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Landskapsdesign

  Förstå landskapsdesign och -skötsel.

 • Estetik

  Uppsättning principer som ligger till grund för att något uppfattas som tilldragande och vackert.

 • Arkitekturbestämmelser

  De förordningar, stadgar och rättsliga avtal som finns i Europeiska unionen på arkitekturområdet. 

 • Landskapsarkitektur

  Principer och förfaranden för planering och utformning av utomhusområden.

 • Detaljplanering

  Uppdelning av mark i områden där olika användningsområden och verksamheter är tillåtna, till exempel bostadsområden, jordbruksområden och industriområden. Dessa områden regleras av lagstiftningsförfaranden och lokala myndigheter.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Landskapsanalys

  Analysmetoder och beräkningsmetoder som används vid utformningen av utomhusutrymmen.

 • Stadsplanering

  Politiska och tekniska processer som syftar till att utforma stadsmiljön och optimera markanvändningen genom att beakta olika aspekter såsom infrastruktur, vatten samt grönområden och sociala ytor.

 • Strategier för grönområden

  Myndighetens vision om hur grönområden ska användas. Detta inbegriper mål som ska uppnås samt resurser, metoder, rättslig ram och tid som behövs för att uppnå dessa mål. 

Färdigheter

 • Ge råd om landskap

  Ge råd om planering, utveckling och skötsel av nya och befintliga landskap.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utarbeta arkitektplaner

  Utarbeta en översiktsplan för byggplatser och landskapsplanteringar. Utarbeta detaljerade utvecklingsplaner och specifikationer i enlighet med tillämplig lagstiftning. Analysera de privata utvecklingsplanerna med avseende på deras riktighet, lämplighet och efterlevnad av lagstiftning.

 • Leda projekt för landskapsdesign

  Förbereda utvecklingen av parker, rekreationsområden och landskapsarkitektur i anslutning till vägar. Utarbeta koncept, ritningar och specifikationer för sådana projekt och uppskatta kostnaderna.

 • Designa en fysisk situationsplan för utomhusområden

  Designa utomhusområdens fysiska situationsplan, funktionella egenskaper och arkitektoniska utseende. Integrera grönområden, sociala utrymmen och regelkrav i utomhusområdets utformning.

 • Utforma komponenter vid landskapsdesign

  Skapa designkomponenter och -material som är lämpliga för platsen, ändamålet och den förväntade användningen. Rekommendera växter och material som lämpar sig för systemet och inom ramen för budgeten.

 • Integrera mätningar i arkitektplaner

  Integrera mätningar, tagna på platser eller i projektet, i utformningen och utarbetandet av arkitektprojekt. Integrera överväganden som brandsäkerhet, akustik och byggnadsfysik.

 • Utforma landskapsplaner

  Utforma landskapsplaner och bygga skalenliga modeller enligt projektets specifikationer och budget.

Source: Sisyphus ODB