Yrke lantbrukare, blandad drift

Lantbrukare (blandad drift) ansvarar för hantering av alla aspekter av djuruppfödning och produktion av grödor på ett litet företag eller som självförsörjning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • System för boskapsskötsel

  Avsättning av resurser inom jordbruket för system för boskapsskötsel och djurhållning.

 • Boskapsavel

  Förstå de naturliga och artificiella reproduktionsteknikerna, dräktighetsperioderna och förlossningen vid boskap. Förstå human avlivning av boskap i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Produktionsprinciper inom jordbruksområdet

  Principer och villkor för ekologisk och hållbar jordbruksproduktion.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

 • Agronomiska produktionsprinciper

  Teknik, metoder och principer för konventionell agronomisk produktion.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

Source: Sisyphus ODB