Yrke lastare

Lastare sköter hantering och lagring av material genom t.ex. lastning, lossning och flytt av föremål i ett lager eller förvaringsrum. De arbetar enligt order med granskning av material och tillhandahållande av dokumentation för hantering av föremål. De sköter även lagerhållning och ser till att avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktkodningssystem

  Förpackningskoder och märkningar som krävs på varor för att dessa ska kunna hanteras på lämpligt sätt.

 • Regler för lagerstyrning

  Särskilda principer och metoder som används för att fastställa den erforderliga lagernivån.

Färdigheter

 • Sköta lagerregister

  Sköta lagerregister och kontroll av lagring och förflyttning av lagervaror. Övervaka transaktioner såsom leverans, mottagning och placering.

 • Använda märkningsverktyg för lageranvändning

  Märka behållare och behållaretiketter eller produkter; använda märkningsverktyg för lageranvändning.

 • Packa tunga föremål på lastpallar

  Använda lyftutrustning och lyftmaskiner för att stapla tunga produkter såsom stenblock eller tegel på bärbara plattformar så att de kan lagras och flyttas.

 • Sortera avfall

  Sortera avfall manuellt eller automatiskt genom att separera olika element av avfallet.

 • Underhålla system för lagerstyrning

  Hålla systemen för lagerstyrning uppdaterade och se till att inventeringen är korrekt.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Plocka order för leverans

  Plocka order i lager som ska levereras och se till att rätt antal och rätt sorts varor lastas och skickas. Etikettera och märka produkter på rätt sätt.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Skaffa undan ofarligt avfall

  Skaffa undan avfall som inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet på ett sätt som är förenligt med förfarandena för återvinning och avfallshantering.

 • Genomföra effektiviseringsplaner för logistikverksamhet

  Genomföra effektiviseringsplaner som utarbetas av chefer för anläggningar. Använda teknik, resurser och utbildning för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen.

 • Använda registreringssystem för lagerverksamhet

  Använda system för registrering av produkt-, förpacknings- och orderinformation i särskilda format och typer av register.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Följa instruktioner för lagerkontroll

  Stapla föremål enligt mottagna instruktioner för lagerkontroll.

 • Stapla gods

  Stapla gods och tillverkade produkter i containrar utan särskild behandling eller särskilt annat förfarande.

 • Hålla lager i gott fysiskt skick

  Utveckla och införa nya lagerutformningar för att hålla lokalerna i gott och funktionsdugligt skick samt utfärda arbetsordrar för reparations- och ersättningsarbeten.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Lasta och lasta av pallar

  Lasta och lossa lastpallar på fordon på ett säkert sätt.

 • Använda lagerutrustning

  Vara förtrogen med användning av palltruck och liknande motorutrustning för lager för inlastning och lagring.

 • Skicka iväg beställningar

  Packa och leverera de förpackade varorna till ett transportföretag.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

Source: Sisyphus ODB