Yrke lexikograf

Lexikografer skriver och sammanställer innehåll för ordböcker. De fastställer även vilka nya ord som har kommit i allmänt bruk och bör tas med i ordlistan.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Praktisk lexikografi

  Vetenskapen om att sammanställa och redigera ordböcker.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Lingvistik

  Det vetenskapliga studiet av språk och dess tre aspekter: språkets form, språkets mening och kontextuellt språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Skriva definitioner

  Skapa tydliga definitioner av ord och begrepp. Se till att de förmedlar den exakta innebörden av orden i fråga.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

Source: Sisyphus ODB