Yrke lexikograf

Lexikografer skriver och sammanställer innehåll för ordböcker. De fastställer även vilka nya ord som har kommit i allmänt bruk och bör tas med i ordlistan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Praktisk lexikografi

  Vetenskapen om att sammanställa och redigera ordböcker.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Lingvistik

  Det vetenskapliga studiet av språk och dess tre aspekter: språkets form, språkets mening och kontextuellt språk.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Skriva definitioner

  Skapa tydliga definitioner av ord och begrepp. Se till att de förmedlar den exakta innebörden av orden i fråga.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

Source: Sisyphus ODB