Yrke livscoach

Livscoacher hjälper sina kunder att sätta upp tydliga mål för deras personliga utveckling och hjälper dem att uppnå deras mål och personliga visioner. De ger råd och vägledning samt utarbetar lägesrapporter för att hålla reda på kunders resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Hjälpa klienter med personlig utveckling

  Hjälpa klienter att avgöra vad de vill göra med sina liv och bidra till att fastställa personliga och yrkesmässiga mål genom att prioritera och planera de åtgärder som krävs för att nå dessa mål.

 • Ge rådgivning till klienter

  Hjälpa och vägleda klienter mot målet att lösa personliga, sociala och psykologiska problem.

 • Hjälpa klienter att fatta beslut under rådgivningstillfällena

  Uppmuntra kunder att fatta egna beslut om sina problem eller inre konflikter genom att lindra förvirring och möjliggöra för kunderna att dra sina egna slutsatser, utan någon som helst partiskhet.

 • Analysera problem och de möjligheter de innebär

  Identifiera och föregripa problem i syfte att välja ut åtgärder, komma med lämpliga lösningar eller till och med fastställa möjligheter till vidareutveckling.

 • Coacha klienter

  Aktivt hjälpa klienter att förbättra sina styrkor och sitt självförtroende. Föreslå kurser och workshoppar eller coacha klienten på egen hand.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Uppvisa social kompetens

  Ha förmåga att interagera effektivt med andra människor.

 • Utvärdera klienters framsteg

  Håll reda på klienters resultat genom att rapportera om hur arbetet fortskrider. Övervaka huruvida målen nås och om hinder eller bakslag har övervunnits. Om inte, samråda med klienterna om deras problem och erbjuda nya metoder.

 • Ge råd i personliga frågor

  Ge råd till personer i frågor som rör kärlek och giftermål, affärs- och karriärmöjligheter, hälsa och andra personliga aspekter.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

Source: Sisyphus ODB