Yrke ljud- och bildtekniker

Ljud- och bildtekniker förbereder, hanterar och utför underhåll på inspelnings- och redigeringsutrustning för video och ljud för radio- och tv-program, liveevenemang och telekommunikationssignaler.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiovisuell utrustning

  Egenskaper och användning av olika verktyg som stimulerar syn- och ljudsinnen.

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

Färdigheter

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Föra över oklippt audiovisuellt material till en dator

  Överföra oredigerade audiovisuella material till en dator, synkronisera och lagra dem.

 • Planera audiovisuell inspelning

  Planera audiovisuella inspelningar.

 • Använda videoutrustning

  Använda olika typer av videoutrustning.

 • Underhålla audiovisuell utrustning

  Utföra rutinunderhåll av audiovisuell utrustning samt mindre reparationer, t.ex. ersätta delar och kalibrera instrumenten, på utrustning som används för behandling av ljud och bilder.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Underhålla elektronisk utrustning

  Kontrollera och reparera elektronisk utrustning. Upptäcka funktionsfel, lokalisera brister och vidta åtgärder för att förebygga skador.

 • Sköta ljudutrustning

  Använda teknik för återskapande eller upptagning av ljud såsom tal eller ljud av instrument i elektrisk eller mekanisk form.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

Source: Sisyphus ODB