Yrke ljuddesigner

Ljuddesigner utarbetar ljuddesignkoncept för evenemang och övervakar deras genomförande. Deras arbete bygger på undersökningar och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, scenpersonal och det konstnärliga teamet. Ljuddesigner förbereder ljudfragment för användning vid föreställningar, vilket kan innebära inspelning, tonsättning, manipulation och redigering. Vid repetitioner och föreställningar kontrollerar de scenpersonalen för att uppnå bästa möjliga tidsplanering (timing) och manövrering. Ljuddesigner utarbetar planer, cue-listor och annan dokumentation till stöd för operatörer och produktionspersonal. Ljuddesigner arbetar ibland även som självständiga artister och skapar ljudkonst utanför specifika föreställningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Spela in flerspårsljud

  Upptagning och mixning av ljudsignaler från olika ljudkällor på en flerspårsinspelningsapparat.

 • Mixa MTR-inspelningar

  Mixa inspelat ljud från flera olika källor med hjälp av en mixpanel och redigera ljudet för att få önskad mix.

 • Hantera liveljud

  Sköta ljudsystem och ljudanläggningar under repetitioner eller en föreställning.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Mixa liveljud

  Mixa ljudsignaler från flera ljudkällor under en repetition eller ett live-uppträdande.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Planera en inspelning

  Vidta nödvändiga åtgärder för att spela in musik.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

 • Använda ett ljudmixningsbord

  Använda ett ljudmixningssystem under repetitioner eller liveframträdanden.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Programmera ljudstick

  Programmera ljudstick och repetera ljudprogram före eller under repetitioner.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Kontrollera genomförbarhet

  Tolka en konstnärlig plan och kontrollera om den beskrivna utformningen kan genomföras.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

Source: Sisyphus ODB