Yrke ljudkonstnär

Ljudkonstnärer använder ljud som sitt viktigaste konstmedium. De använder ljud som uttrycksmedel för att förmedla sin identitet eller sitt budskap. Ljudkonst är interdisciplinärt till sin natur och tar sig uttryck i hybridformer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Akustik

  Läran om ljud och dess eko, förstärkning och absorption i ett utrymme.

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

Färdigheter

 • Diskutera konst

  Presentera och diskutera arten och innehållet av utförda eller blivande konstverk med en publik, reklamformgivare, katalogredaktörer, journalister och andra intressegrupper.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

 • Sköta ljudet i repetitionsstudion

  Skapa instruktionssignaler för ljudtekniker och se till att signalerna förstås. Om inga ljudtekniker finns ska instruktionssignaler från andra individer användas för att styra ljudsystemet.

 • Spela in musik

  Spela in ljud eller musik i en studio- eller livemiljö. Använda lämplig utrustning och din yrkesmässiga bedömning för att fånga ljud med optimal noggrannhet.

 • Förbereda grundläggande inspelning

  Konfigurera ett grundläggande stereosystem för ljudupptagning.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Koordinera aktiviteterna i inspelningsstudio

  Övervaka det dagliga arbetet i en inspelningsstudio. Se till att personer som är involverade i inspelningsarbetet har förmåga att producera önskad ljudkvalitet enligt kundens specifikationer. Se till att materialet underhålls och finns tillgängligt.

 • Mixa liveljud

  Mixa ljudsignaler från flera ljudkällor under en repetition eller ett live-uppträdande.

 • Förbereda MTR-inspelningar

  Göra de förberedelser som krävs för att spela in musik eller annat ljud på flera spår.

 • Använda programvara för ljuduppspelning

  Använda programvara och utrustning som omvandlar och reproducerar digitala eller analoga ljud och ljudvågor till det önskade ljud som ska spelas upp.

 • Programmera ljudstick

  Programmera ljudstick och repetera ljudprogram före eller under repetitioner.

 • Ansvara för elektronisk logistik för ljudutrustning

  Ansvara för elektronisk logistik för ljudutrustning som används för sändning, blandning och inspelning.

 • Ansvara för ljudkvalitet

  Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

 • Utföra teknisk soundcheck

  Förbereda och köra en teknisk ljudkontroll före repetitioner eller livebilder. Kontrollera ljudutrustningens uppställning och se till att utrustningen fungerar korrekt. Förutse eventuella tekniska problem under en direktsändning.

 • Hantera liveljud

  Sköta ljudsystem och ljudanläggningar under repetitioner eller en föreställning.

 • Mixa MTR-inspelningar

  Mixa inspelat ljud från flera olika källor med hjälp av en mixpanel och redigera ljudet för att få önskad mix.

Source: Sisyphus ODB