Yrke ljudläggare

Ljudläggare skapar ljudspår och ljudeffekter för filmer, tv-serier och andra multimedieprojekt. De ansvarar för all musik och allt ljud i filmer, serier eller videospel. Ljudläggare använder utrustning för att redigera och mixa video- och ljudinspelningar och se till att musik, ljud och dialog synkroniseras med och passar in i filmscenen. De har ett nära samarbete med video- och filmredaktörer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Ljudbehandlingsprogram

  De olika program för redigering och generering av ljud som finns, t.ex. Adobe Audition, Soundforge och Power Sound Editor.

 • Filmmusikteknik

  Förstå hur filmmusik kan skapa önskade effekter eller stämningar.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Personliga registilar

  Förstå och analysera särskilda regissörers beteende.

Färdigheter

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Synkronisera ljud och bild

  Synkronisera inspelat ljud med bildmaterial.

 • Delta vid musikinspelningar

  Närvara vid inspelningarna för att göra ändringar eller anpassningar av partituret.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Samordna musik med scener

  Samordna urvalet av musik och ljud med stämningen i en viss scen.

 • Strukturera soundtrack

  Strukturera musik och ljud till en film för att se till att alla delar fungerar tillsammans.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

Source: Sisyphus ODB