Yrke ljudläggare

Ljudläggare skapar ljudspår och ljudeffekter för filmer, tv-serier och andra multimedieprojekt. De ansvarar för all musik och allt ljud i filmer, serier eller videospel. Ljudläggare använder utrustning för att redigera och mixa video- och ljudinspelningar och se till att musik, ljud och dialog synkroniseras med och passar in i filmscenen. De har ett nära samarbete med video- och filmredaktörer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Ljudbehandlingsprogram

  De olika program för redigering och generering av ljud som finns, t.ex. Adobe Audition, Soundforge och Power Sound Editor.

 • Filmmusikteknik

  Förstå hur filmmusik kan skapa önskade effekter eller stämningar.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Personliga registilar

  Förstå och analysera särskilda regissörers beteende.

Färdigheter

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Följa den konstnärliga ledarens anvisningar

  Följa den konstnärliga ledarens instruktioner och samtidigt förstå hans/hennes kreativa vision.

 • Söka i databaser

  Söka efter information eller personer via databaser.

 • Synkronisera ljud och bild

  Synkronisera inspelat ljud med bildmaterial.

 • Delta vid musikinspelningar

  Närvara vid inspelningarna för att göra ändringar eller anpassningar av partituret.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Samordna musik med scener

  Samordna urvalet av musik och ljud med stämningen i en viss scen.

 • Strukturera soundtrack

  Strukturera musik och ljud till en film för att se till att alla delar fungerar tillsammans.

 • Redigera inspelat ljud

  Redigera ljudinspelningar med hjälp av diverse datorprogram, verktyg och tekniker, t.ex. crossfading, hastighetseffekter och avlägsnande av oönskade ljud.

Source: Sisyphus ODB