Yrke ljusformare

Ljusformare hanterar och utför underhåll på filterpressar och tankar för vaxblekning vid tillverkning av ljus.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Packa kol

  Packa ut granulatet på filterpressens fasetter.

 • Fördela satser

  Fördela satser i transportanordningar och säkerställa att specifikationer för exempelvis blandningstid följs.

 • Mäta viskositet hos kemiska substanser

  Mäta de blandade ingrediensernas viskositet genom att använda en viskosimeter.

 • Sköta vaxblekningsmaskin

  Sköta maskiner som används vid ljustillverkning, som kar och filterpressar för att bleka vax.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Pumpa vax

  Pumpa smält vax genom filterpressen.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Justera smältningstemperatur

  Anpassa termostaten så att den uppnår den temperatur som krävs enligt specifikationerna för vaxsmältning.

 • Flytta vax

  Överföra vaxet från pressen till tankar genom att aktivera ventilerna.

 • Smälta vax

  Hetta upp vax till korrekt temperatur på ett säkert sätt så att det smälter och blir böjligt.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Kommunicera med externa laboratorier

  Kommunicera med de externa analyslaboratorierna för att hantera den nödvändiga externa testprocessen.

Source: Sisyphus ODB