Yrke ljustekniker, intelligent belysning

Ljustekniker (intelligent belysning) sätter upp, förbereder, kontrollerar och utför underhåll på digital och automatisk belysningsutrustning för bästa möjliga belysningskvalitet för liveföreställningar. De samarbetar med transportteamet vid nedlastning, uppriggning och styrning av belysningsutrustning och -instrument.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ljussätta en föreställning

  Ljussätta en föreställning baserat på konkreta produktionsbehov.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Förebygga tekniska problem med ljusutrustning

  Förutse eventuella tekniska problem med ljusutrustning.

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Förbereda ljusbord

  Installera, ansluta och prova ljusbord i en miljö för live-föreställningar.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Bedöma elbehov

  Förbereda och styra tillhandahållandet av elkraft till olika områden.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Packa elektronisk utrustning

  Packa känslig elektronisk utrustning på ett säkert sätt för lagring och transport.

 • Fördela kontrollsignaler

  Fördela kontrollsignaler mellan ljustavlor, dimrar och annan belysningsutrustning. Kontrollsystemen kan vara antingen DMX eller nätbaserade.

 • Upprätta en ljusplan

  Ta fram tekniska ritningar och dokumentation på belysningsavdelningen.

 • Se till att ett mobilt elsystem är säkert

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder samtidigt som en tillfällig kraftdistribution tillhandahålls på ett oberoende sätt. Mäta och starta en anläggning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

Source: Sisyphus ODB