Yrke lobbyist

Lobbyister agerar som företrädare för en kunds målsättning. De försöker övertyga lagstiftande organ och beslutsfattare att införa lagar eller förordningar i enlighet med kundens önskemål och förhandla med parter med eventuellt motstridiga intressen. De utför analyser och undersökningar för att se till att kundens sak presenteras på lämpligt sätt för lämpliga parter. De rådgör även med sina kunder om deras hjärtefrågor och policyer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Lagstiftningsprocess

  De förfaranden som används vid utarbetandet av lagar och lagstiftning, exempelvis gällande vilka organisationer och personer som berörs, hur lagförslag blir lagar, förslags- och granskningsprocessen samt andra steg i lagstiftningsprocessen.

Färdigheter

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Hantera genomförandet av myndighetsföreskrifter

  Hantera genomförandet av nya myndighetsföreskrifter eller förändringar av befintliga föreskrifter på nationell eller regional nivå samt leda personal som är involverad i genomförandet.

 • Ha en god relation med statliga myndigheter

  Upprätta och upprätthålla goda arbetsrelationer med kolleger hos olika statliga myndigheter.

 • Påverka lagstiftare

  Påverka de organisationer och individer som deltar i processen för att utarbeta eller ändra lagstiftning och lagar för att uppnå önskat resultat, genom att fastställa vilka parter som det är bäst att kontakta och använda övertygande metoder för att påverka deras handlingar och beslut.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Tillämpa diplomatiska principer

  Tillämpa de förfaranden som används vid upprättandet av internationella fördrag genom att förhandla med företrädare för olika länder, skydda hemstatens intressen och främja kompromisser.

 • Ge råd om lagstiftningsakter

  Ge råd till tjänstemän i en lagstiftande församling om hur nya lagförslag ska läggas fram och vad som ska behandlas i lagstiftningen.

 • Genomföra politisk förhandling

  Föra en diskussion och argumentation i ett politiskt sammanhang genom att använda förhandlingsteknik som är specifik för politiska sammanhang i syfte att nå eftersträvade mål, säkerställa kompromisser och upprätthålla samarbetsförbindelser.

Source: Sisyphus ODB