Yrke lots, fartyg

Lotsar (fartyg) är sjömän som vägleder fartyg genom farligt eller vältrafikerat vatten såsom hamnar eller flodmynningar. De är experter på fartyg och har ingående kunskaper om lokala vattenvägar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Lokala vatten i hamnen

  Känna till lokala vatten i hamnen och de effektivaste navigationsvägarna till hamn för olika fartyg.

 • Principer för fartygsstabilitet

  Grundligt förstå principerna för fartygsstabilitet; följa säkerhetskraven vid lastning och lossning av gods.

Färdigheter

 • Säkerställa att hamnbestämmelserna följs

  Säkerställa att hamn- och kusthamnsbestämmelserna följs. Kommunicera med berörda myndigheter för att identifiera potentiella risker.

 • Samordna hamnverksamhet

  Samordna lastsändningar i och utanför docka. Placera kranar och organisera containrar i laster med beaktande av varje containers exakta mått och vikt.

 • Lotsa in fartyg i hamn

  På ett säkert sätt navigera fartyg in i och ut ur hamn, kommunicera och samarbeta med kaptenen och besättningen, hantera kommunikations- och navigationsutrustning för fartyg samt kommunicera med andra fartyg och hamnens trafikledning.

 • Planera lotsning

  Planera fartygets färdväg för ett fartyg med beaktande av tidvatten och väderförhållanden.

 • Lotsa fartyg in i hamn

  Vägleda ett fartyg till en docka och förankra det på ett säkert sätt.

 • Bibehålla jämvikten i transportsätt

  Bibehålla balans och viktfördelning inom transportmedlet (fartyg, luftfartyg, tåg, vägfordon osv.). Säkerställa att passagerar- och lastfördelningen inte hindrar rörligheten för transportsättet.

 • Reglera hastigheten för fartyg i hamn

  Reglera fartygens hastighet i hamnar på grundval av information från hamnmyndigheter. Se till att fartygen når hamnen tryggt och säkert.

 • Använda enheter och utrustning för sjönavigering

  Använda sjönavigeringsanordningar, t.ex. kompass eller sextant, eller navigeringshjälpmedel som fyrar eller bojar, radar-, satellit- och datorsystem för att navigera fartyg på vattenvägar. Arbeta med aktuella sjökort/kartor, anslag och publikationer för att fastställa ett fartygs exakta position.

 • Använda verktyg för riggning

  Använda verktyg för riggning såsom linor, rep, block och vinschar för att fästa höga konstruktioner på ett säkert sätt.

 • Utföra sjönavigering

  Se till att ett fartyg är utrustat med aktuella och fullgoda kartor samt lämpliga sjöfartsdokument. Leda arbetet med att upprätta färdrapporter, fartygets färdplan, dagliga positionsrapporter och kaptenens informationsblad.

 • Hjälpa till med sjönavigering

  Se till att aktuella sjökort och nautiska publikationer finns ombord på fartyget. Utarbeta informationsblad, ruttrapporter, passageplaner och positionsrapporter.

 • Ankra fartyg i hamn

  Ankra fartyg i hamn beroende på typ av fartyg.

 • Analysera väderprognoser

  Analysera väderprognoser och tillhandahållen information om meteorologiska förhållanden, t.ex. vindstyrkor, atmosfärstrukturer, moln och sikt. Tillhandahålla analyser beroende på behoven hos olika industrier och tjänsteleverantörer.

 • Sköta kommunikation via fartyg-till-land-radio

  Sköta kommunikation via fartyg-till-land-radio och utföra processer för utbyte av information som krävs för fartygsdrift.

 • Föra fartygslogg

  Föra skriftlig dokumentation över händelser och verksamhet på ett fartyg

 • Följa flygmeteorologi

  Följa och tolka den information som väderstationer tillhandahåller för att prognostisera förhållanden som kan påverka flygplatser och flyg.

 • Hjälpa till vid räddningsinsatser till sjöss

  Bistå vid räddningsinsatser till havs.

 • Styra fartyg i hamn

  Styra fartyg i hamnar utifrån information om lokala väder- och vindförhållanden, vattendjup, tidvatten osv. Se till att fartygen inte stöter på faror såsom rev genom att använda navigeringshjälpmedel.

Source: Sisyphus ODB