Yrke mätningstekniker, fjärranalys

Mätningstekniker (fjärranalys) samlar in luftburna data. De använder utrustning för insamling av data och fastställande av geografiska platser för att bistå vid diverse insatser såsom bevarande av mark, stadsplanering och militära operationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geografi

  Den vetenskapliga disciplin som behandlar studien av jordens markområden, fenomen, egenskaper och invånare. Syftet med detta fält är att förstå jordens naturliga och framkallade komplexitet.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

 • Fotogrammetri

  Vetenskap om att ta fotografier från minst två olika platser för att mäta landytor som ska representeras på en karta, 3D-modell eller fysisk modell.

 • Geodesi

  Vetenskaplig gren som kombinerar tillämpad matematik och geovetenskap för att mäta och återge vår planet. Inom geodesi studeras fenomen som gravitationsfält, polförflyttningar och tidvatten.

 • Fjärranalysmetoder

  De olika teknikerna för att få information om föremål och fenomen på jordens yta utan att ha någon fysisk kontakt med dem, som t.ex. elektromagnetisk strålning, radaravbildning och sonaravbildning.

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

Färdigheter

 • Samla in data med GPS-utrustning

  Samla in data på fältet med hjälp av GPS-utrustning.

 • Kunna läsa av grafisk information

  Tolka diagram, kartor, grafik och andra visuella illustrationer som används i stället för skriftlig text. Den grafik som används skiljer sig åt mellan olika processer, och yrkesutövaren måste därför ha tillräcklig kunskap om fältet för att kunna följa och använda den presenterade informationen.

 • Studera radarbilder

  Analysera radarbilder för att studera företeelser på jordytan.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Studera flygfoton

  Använda flygfoton för att undersöka fenomen på jordytan.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

Source: Sisyphus ODB