Yrke mättekniker, kemi, luftföroreningar

Mättekniker (kemi, luftföroreningar) genomför fält- och laboratorietest för att undersöka luftföroreningar i olika områden. De identifierar även föroreningskällor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

Färdigheter

 • Testa om prover innehåller föroreningar

  Mäta koncentrationer av föroreningsämnen i prover. Beräkna luftföroreningar eller gasflöden i industriella processer. Identifiera potentiella säkerhets- och hälsorisker såsom strålning.

 • Samla in prover

  Konfigurera och använda utrustning för uppsamling av vatten-, gas- eller jordprover för testning.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

Source: Sisyphus ODB