Yrke mättekniker, lantmäteri

Mättekniker (lantmäteri) utformar och skapar kartor och tekniska ritningar samt överför nya mätresultat till fastighetsregistret för ett samhälle. De fastställer och anger fastighetsgränser, ägarskap och markanvändning samt upprättar stads- och områdeskartor med hjälp av mätutrustning och specialiserad programvara.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

Färdigheter

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Dokumentera lantmäteriverksamhet

  Fylla i och registrera alla administrativa, operativa och tekniska dokument som rör lantmäteriverksamhet.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

 • Skapa fastighetskartor

  Skapa kartor utifrån data som samlats in vid undersökningar och mätningar och använda specialiserad programvara som genererar ritningar över byggnaders och fastigheters gränser i regionen.

 • Bearbeta insamlade undersökningsdata

  Analysera och tolka data från undersökningar som erhållits från en mängd olika källor, t.ex. satellitundersökningar, flygfotografering och lasermätsystem.

 • Göra mätningar för lantmäteri

  Genomföra undersökningar för att fastställa läge och egenskaper hos naturliga och människoskapade strukturer, på ytnivå samt under jord och under vatten. Sköta elektronisk utrustning för distansmätning och digitala mätinstrument.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Jämföra mätningsberäkningar

  Fastställa uppgifternas riktighet genom att jämföra beräkningar med tillämpliga standarder.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

Source: Sisyphus ODB