Yrke möbelformgivare

Möbelformgivare arbetar med möbler och liknande produkter. De formger produkten och medverkar i dess tillverkning som hantverkare och designer eller framställare. Utformningen av möbler kombinerar innovativ design, funktionella krav och estetisk attraktivitet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Anpassa till nya designmaterial

  Utan att försumma mer traditionella metoder och material, övervaka materialinnovation såsom nya typer av harts, plast, färger, metaller osv. Utveckla förmåga att använda dem och ta med dem i projekteringsprojekt.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Formge originalmöbler

  Utforma och utveckla industriell estetik genom löpande research av nya former anpassat till funktionen hos föremålen som researchen avser (hushållsföremål, möbler i stadsmiljö osv.).

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • övervaka utformning av utställningar

  Besöka gallerier och museer för att studera utställningar.

 • Delta vid konstnärliga planeringsmöten

  Delta i möten för att diskutera aktuella projekts status och få information om nya projekt.

 • övervaka utvecklingen inom textiltillverkning

  Hålla sig à jour med den senaste utvecklingen när det gäller textiltillverkning och bearbetning av textilier.

 • överföra design

  Överföra formgivningar till specifika material.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Samråda med designgruppen

  Diskutera projektet och utformningskoncept med designgruppen, färdigställa förslag och presentera dem för intressenter.

Source: Sisyphus ODB