Yrke manager

En manager representerar konstnärer, författare, artister och idrottare. Han eller hon gör reklam för sina kunder för att locka potentiella uppdragsgivare. En manager förbereder offentliga uppträdanden, auditioner och föreställningar. Han eller hon sköter även avtalsförhandlingar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

Färdigheter

 • Analysera uppgifter om kunder

  Studera uppgifter om kunder, besökare eller gäster. Samla in, bearbeta och analysera uppgifter om deras egenskaper, behov och köpbeteenden.

 • Identifiera talang

  Identifiera talanger och involvera dem i en viss idrott.

 • Sätta upp mål på medellång eller lång sikt

  Schemalägga långsiktiga mål, direkta mål till kortsiktiga mål genom effektiva planerings- och lösningsprocesser på medellång sikt.

 • Bidra till att samordna säljfrämjande verksamhet

  Bidra till att fastställa en tidsplan för marknadsföringsaktiviteter. Definiera innehållet i marknadsföringen. Välj resursperson eller personal för att delegera till och dela relevant information med. Förbereda nödvändigt material.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Tillhandahålla yrkesrådgivning

  Ge råd till individer om framtida yrkesmöjligheter genom rådgivning och eventuellt genom yrkestester och utvärdering.

 • Göra bokningar

  Boka shower, föreställningar, konserter m.m. för klienters räkning.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Hitta nya kunder

  Inleda verksamhet för att locka till sig nya och intressanta kunder. Be om rekommendationer och referenser, hitta platser där potentiella kunder kan lokaliseras.

 • Coacha klienter

  Aktivt hjälpa klienter att förbättra sina styrkor och sitt självförtroende. Föreslå kurser och workshoppar eller coacha klienten på egen hand.

Source: Sisyphus ODB