Yrke manusförfattare

Manusförfattare skapar manus till filmer eller tv-serier. De skriver en detaljerad berättelse som består av handling, karaktärer, dialog och fysisk miljö.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skrivteknik

  De olika tekniker som kan användas för att skriva en berättelse, till exempel beskrivande teknik, övertygelseteknik, första person-teknik osv.

 • Litteratur

  Konstnärligt skrivande som kännetecknas av skönhet av uttryck och form samt universell intellektuell och känslomässig attraktivitet.

 • Manusteori

  De metoder och strukturer som används för att skriva ett manus i syfte att förmedla en kreativ vision genom symboler, dialog, handling och undertext, såsom treaktens struktur, hjältens resa och sekvensering.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

Färdigheter

 • Skriva storylines

  Skriva handlingen till en roman, en pjäs, en film eller något annat med berättande form. Skapa och utveckla karaktärer, deras personligheter och relationer.

 • Använda specifika skrivmetoder

  Använda skrivtekniker beroende på typ av medier, genre och berättelse.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Ansvara för feedback

  Ge feedback till andra. Utvärdera och svara på ett konstruktivt och professionellt sätt på kritisk kommunikation från kolleger och kunder.

 • Studera ämnen

  Bedriva effektiv forskning om relevanta ämnen för att kunna ta fram sammanfattande information som är lämplig för olika målgrupper. Forskningen kan omfatta granskning av böcker, tidskrifter, internet och/eller muntliga samtal med kunniga personer.

 • Sammanfatta historier

  Sammanfatta berättelserna i korthet för att ge en allmän bild av det kreativa konceptet, till exempel för att säkra ett kontrakt.

 • Samråda med redaktör

  Samråda med redaktör för böcker, tidskrifter, tidningar eller andra publikationer om förväntningar, behov och utveckling.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Skriva dialog

  Skriva dialog mellan rollfigurer.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Utarbeta manusbibel

  Skapa ett dokument som kallas för manus- eller handlingsbibel och som innehåller all information om karaktärerna och miljöerna i berättelsen.

 • Skriva ett regimanus

  Skriva ett manus som innefattar kamera-, ljus- och filmningsanvisningar.

 • Framföra säljargument

  Utarbeta och leverera ett begripligt formulerat säljargument för en produkt eller en tjänst genom att identifiera och använda övertygande argument.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Samråda med producent

  Samråda med en filmproducent om krav, tidsfrister, budget och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB