Yrke marionettmakare

Marionettmakare utformar och skapar marionetter och manipulerbara objekt för scenartister. Deras arbete bygger på efterforskningar och konstnärligt arbete. Deras utformning påverkas av och påverkar andra utformningar och måste överensstämma med dessa utformningar och den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med de konstnärliga ledarna, skådespelarna och det konstnärliga teamet. De tillverkar dockor och manipulerbara föremål ur olika material och kan bygga in robotelement. De arbetar ibland som självständiga konstnärer, vilket ligger utanför ramarna för föreställningssammanhang.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Formge teaterdockor

  Formge och konstruera teaterdockor och rörelsestyrningsmekanismer utifrån ritningar och/eller manus för konstnärliga produktioner och underhållningsändamål.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • Sy kläder till teaterdockor

  Sy kläder till teaterdockor för hand eller med maskin.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Studera mediekällor

  Undersökning av olika mediekällor som sändningar, tryckta medier och webbmedier, för att kunna inspirera till utveckling av kreativa koncept.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Kontrollera genomförbarhet

  Tolka en konstnärlig plan och kontrollera om den beskrivna utformningen kan genomföras.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Skapa teaterdockor

  Skapande av hand-, snör-, stav- och skuggteaterdockor från material som trä, papier maché, frigolit, tråd, metall och gummi, med hjälp av hand- och maskinverktyg.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

Source: Sisyphus ODB