Yrke marknadsförare, nätverk

Marknadsförare på nätverk använder olika marknadsföringsstrategier, bland annat nätverksstrategier, för att sälja produkter och övertyga andra personer om att också börja sälja dessa produkter. De använder personliga relationer för att locka till sig kunder och sälja olika typer av produkter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Marknadsföringsmix

  Principen om saluföring, där de fyra grundläggande delarna beskrivs i de marknadsföringsstrategier som ska tillämpas på produkten, platsen, priset och marknadsföringen.

 • Nätverksmarknadsföring

  Den specifika marknadsföringsstrategi som inriktas på direktmarknadsföring och försäljning av produkter till bekanta eller personer i ett nätverk. I strategin ingår även rekrytering av andra personer som säljombud och företrädare för företaget.

 • Kommunikation

  Utbyte och förmedling av information, idéer, koncept, tankar och känslor genom att använda ett gemensamt system av ord, tecken och semiotiska regler via ett medium.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

Färdigheter

 • Genomföra strategi för kundengagemang

  Uppmärksamma kunder på ett företag eller ett varumärke genom olika metoder som att humanisera varumärket och använda sociala medier. Initiativet till engagemang kan komma både från konsumenten och företaget, och engagemanget kan ske både online och offline.

 • Utföra marknadsföring via sociala medier

  Använda webbplatser för sociala medier som Facebook och Twitter för att skapa uppmärksamhet och deltagande av befintliga och potentiella kunder genom diskussionsforum, webbloggar, mikrobloggar och sociala grupper för att få en snabb överblick eller insikt i ämnen och åsikter på det sociala nätet och hantera inkommande framställningar eller förfrågningar.

 • Sälja produkter

  Främja försäljning genom att identifiera kundens inköpsbehov och genom att framhålla fördelar och egenskaper hos organisationens produkter. Svara på och lösa kunders invändningar och samtycka till villkor och bestämmelser som är fördelaktiga för båda parter.

 • Implementera försäljningsstrategier

  Genomföra planen för att vinna konkurrensfördelar på marknaden genom att positionera företagets varumärke eller produkt och genom att rikta in sig på rätt publik för att sälja varumärket eller produkten.

 • Arbeta självständigt inom försäljning

  Utveckla de egna arbetssätten med liten eller ingen handledning. Sälja produkter, kommunicera med kunder och samordna försäljning på ett självständigt sätt. Själv ansvara för att dagliga arbetsuppgifter utförs.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Genomföra marknadsföringsstrategier

  Genomföra strategier som syftar till att främja en viss produkt eller tjänst med hjälp av de utarbetade marknadsföringsstrategierna.

Source: Sisyphus ODB