Yrke marknadskonsult

Marknadskonsulter köper annonsutrymme i tryckta medier, direktsändningar och onlinemedier för sina kunders räkning. De analyserar effektiviteten och ändamålsenligheten för olika kanaler beroende på aktuell vara eller tjänst och ger råd vid beslutsfattandet. De försöker förhandla om det bästa priset utan att äventyra reklamens kvalitet. De stödjer utvecklingen och genomförandet av marknadsförings- och reklamplanerna i kommunikationsavseende via den lämpligaste kanalen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medietyper

  Masskommunikation, såsom tv, tidningar och radio, som når och påverkar större delen av allmänheten.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Medieplanering

  Val av de bästa medier för att uppnå målen för marknadsföring och reklam i syfte att främja en klients produkt eller tjänst. Denna process omfattar forskning om målgrupper, annonseringsfrekvens, budgetar och medieplattformar.

Färdigheter

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Studera säljnivåer för produkter

  Samla in och analysera säljnivåer av produkter och tjänster och använda denna information för att fastställa volym som ska produceras i följande satser samt tillse kundåterkoppling, pristrender och försäljningsmetodernas effektivitet.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

 • Köpa reklamutrymme

  Analysera olika reklamkanaler för att köpa det lämpligaste reklamutrymmet för produkten eller tjänsten, t.ex. tidningar, affischer och reklam. Förhandla om villkor, priser och uppföljning av leveransen av den köpta transaktionen.

 • Förhandla om villkor med leverantörer

  Identifiera och samarbeta med leverantörer för att säkerställa att leveranskvalitet och bästa pris har förhandlats fram.

 • Uppfylla målgruppens förväntningar

  Forska om målgruppens behov och förväntningar för att säkerställa att programmets tema uppfyller båda.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

Source: Sisyphus ODB