Yrke marknadskoordinator

Marknadskoordinatorer ger stöd vid genomförande av program och säljfrämjande insatser i samband med försäljning. De gör undersökningar och administrerar all information som ledningen behöver för att avgöra om säljfrämjande program är nödvändiga. Om så är fallet hjälper de att erhålla material och resurser för den säljfrämjande åtgärden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

Färdigheter

 • Bidra till att samordna säljfrämjande verksamhet

  Bidra till att fastställa en tidsplan för marknadsföringsaktiviteter. Definiera innehållet i marknadsföringen. Välj resursperson eller personal för att delegera till och dela relevant information med. Förbereda nödvändigt material.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

 • Stödja chefer

  Tillhandahålla stöd och lösningar till chefer och direktörer i fråga om deras verksamhetsbehov och önskemål om att driva ett företag eller en affärsenhets dagliga verksamhet.

 • Medverka i utvecklandet av reklamkampanjer

  Bistå och stödja alla insatser och åtgärder som krävs för att genomföra en marknadsföringskampanj genom att exempelvis kontakta annonsörer, förbereda presentationer, boka möten och granska leverantörer.

Source: Sisyphus ODB