Yrke marknadsplanerare

Marknadsplanerare strävar efter att förbättra företags marknadsandelar på marknaden. De genomför strategiska analyser av de huvudsakliga fördelar som ett företags produkter eller tjänster har att erbjuda samt samarbetar i utvecklingen av marknadsföringskampanjer för leadskapande och stöd till säljinsatser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Metoder för marknadsföring av varumärken

  De metoder och system som används för att undersöka och fastställa en varumärkesidentitet i marknadsföringssyfte.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

Färdigheter

 • Hitta nya affärsmöjligheter

  Följa upp potentiella kunder eller produkter för att generera ytterligare försäljning och säkerställa tillväxt.

 • Visa affärssinne

  Vidta lämpliga åtgärder i en företagsmiljö för att maximera det möjliga resultatet från varje situation.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Samarbeta vid utveckling av marknadsföringsstrategier

  Samarbeta med en grupp yrkesverksamma för att utveckla marknadsföringsstrategier genom marknadsanalys och finansiell bärkraft och samtidigt hålla sig i linje med företagets mål.

 • Utöka butikens regionala närvaro

  Identifiera och utveckla strategier för att utvidga företagets regionala räckvidd.

 • Utföra försäljningsanalys

  Granska försäljningsrapporter för att se vilka varor och tjänster som har respektive inte har sålt bra.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Studera säljnivåer för produkter

  Samla in och analysera säljnivåer av produkter och tjänster och använda denna information för att fastställa volym som ska produceras i följande satser samt tillse kundåterkoppling, pristrender och försäljningsmetodernas effektivitet.

Source: Sisyphus ODB