Yrke markplanerare

Markplanerare besöker platser för att upprätta projekt och planer för markutnyttjande och -utveckling. De samlar in och analyserar data om marken. Markplanerare ger råd om utvecklingsplanernas effektivitet och säkerhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Geografi

  Den vetenskapliga disciplin som behandlar studien av jordens markområden, fenomen, egenskaper och invånare. Syftet med detta fält är att förstå jordens naturliga och framkallade komplexitet.

 • Stadsplanering

  Politiska och tekniska processer som syftar till att utforma stadsmiljön och optimera markanvändningen genom att beakta olika aspekter såsom infrastruktur, vatten samt grönområden och sociala ytor.

 • Lagstiftning om stadsplanering

  Investeringar i och avtal om stadsutveckling. Utveckling av lagstiftning om byggnation i fråga om miljö, hållbarhet, sociala och ekonomiska frågor.

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

 • Detaljplanering

  Uppdelning av mark i områden där olika användningsområden och verksamheter är tillåtna, till exempel bostadsområden, jordbruksområden och industriområden. Dessa områden regleras av lagstiftningsförfaranden och lokala myndigheter.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Ge råd om arkitekturfrågor

  Ge råd om arkitektonisk formgivning, grundat på kunskap om områden som rumslig uppdelning, byggdelars jämvikt och estetik.

 • Tillhandahålla teknisk expertis

  Tillhandahålla sakkunskap inom ett visst område, särskilt när det gäller mekaniska och vetenskapliga ämnen, till beslutsfattare, ingenjörer, teknisk personal och journalister.

 • Jämföra mätningsberäkningar

  Fastställa uppgifternas riktighet genom att jämföra beräkningar med tillämpliga standarder.

 • Bearbeta insamlade undersökningsdata

  Analysera och tolka data från undersökningar som erhållits från en mängd olika källor, t.ex. satellitundersökningar, flygfotografering och lasermätsystem.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Ge råd om markanvändning

  Rekommendera de bästa sätten att använda mark och resurser. Ge råd om platser för vägar, skolor, parker osv.

Source: Sisyphus ODB