Yrke maskinförare inom lantbruk

Maskinförare inom lantbruk använder specialutrustning och -maskiner för jordbruksproduktion och landskapsvård.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bekämpningsmedel

  Olika kemiska egenskaper hos bekämpningsmedel och deras negativa effekter på människor och miljö.

 • Växtbekämpningsmedel

  Olika typer av kemiska egenskaper hos växtbekämpningsmedel och deras negativa effekter på människor och miljö.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

Färdigheter

 • Förstå instruktioner

  Ha förmåga att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Hantera kemiska produkter för mark och växter

  Hantera kemiska produkter för jord och växter, bl.a. rengöra utrustningen för spridning och sprutning, blanda kemikalier, bereda bekämpningsmedel och växtbekämpningsmedel för besprutning, förbereda gödselmedel för spridning.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

 • Identifiera kännetecken hos växter

  Identifiera och klassificera kännetecken hos växter. Kunna känna igen olika typer av lökar till namn samt efter storlekssortering, fältmärkning och lagermärkning.

 • Följa instruktioner

  Kunna följa skriftliga eller muntliga instruktioner.

 • Dra traktorredskap med kraftuttag

  Dra ett traktorredskap utrustat med kraftuttag.

 • Sprida gödselmedel

  Sprida gödselmedelslösningar för att förbättra växttillväxten.

 • Arbeta i ett markteam

  Samarbeta med andra i ett team för arbeten med markbaserade maskiner när det gäller tjänster för jordbruksproduktion och landskapsarbeten.

 • Skörda täckgrödor

  Så eller skörda täckgrödor såsom alfalfa.

Source: Sisyphus ODB