Yrke maskinförare med ansvar för hydreringsmaskin

Maskinförare med ansvar för hydreringsmaskin styr utrustning för bearbetning av basoljor för produktion av margarin och matfettsprodukter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Härdningsmetoder för matoljor

  Härdningsmetoder för olika oljor som minskar mättnad och påverkar de fysiska egenskaperna såsom smältpunkt och smak.

Färdigheter

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Underhålla mekanisk utrustning

  Observera och lyssna på maskineriet för att upptäcka fel. Service, reparation, justering och testmaskiner, delar och utrustning som huvudsakligen drivs på grundval av mekaniska principer. Underhålla och reparera fordon avsedda för frakt, passagerare, jordbruk och landskapsarbeten.

 • Kontrollera materialflöden vid oljebearbetning

  Justera flödeshastigheten för väte, ånga, luft och vatten till omvandlaren. Väga och tillsätta angivna mängder av katalysatorer och andra kemikalier för härdning av oljor eller fetter.

 • övervaka oljeblandningsprocesser

  Övervaka blandningsprocessen för olja. Göra justeringar i blandningsprocessen enligt testresultat.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Sköta oljeblandningsmaskiner

  Använda maskiner för vägning och blandning av vegetabiliska oljor till produkter, t.ex. salladsoljor, matfett och margarin, enligt respektive formel.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Bedöma oljors hårdhet

  Bedöma prover för att säkerställa att hårdheten hos oljor överensstämmer med specifikationerna.

 • Bedöma kvalitetsegenskaper hos livsmedelsprodukter

  Bedöma kvaliteten på livsmedelsprodukter med avseende på de viktigaste egenskaperna (t.ex. fysiska, sensoriska, kemiska, tekniska osv.) av råvaror, halvfärdiga produkter och färdiga produkter.

 • Bedöma hydreringsnivåer hos matoljor

  Bedöma hydreringsnivåerna hos matoljor. Göra dem attraktiva och lättanvända för konsumenterna, lätta att förvara och motståndskraftiga mot försämring.

 • Förbearbeta frön för pressning

  Förbearbeta råmaterial genom att exempelvis knäcka, skala och rensa materialet före oljepressning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

Source: Sisyphus ODB