Yrke maskinoperatör, bekämpningsmedel

Maskinoperatörer (bekämpningsmedel) hanterar och utför underhåll på maskiner som blandar kemiska ingredienser i torra eller flytande tillstånd för att tillverka insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt ser till att slutprodukten följer formeln.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Kvalitetskriterier för lagringsutrymmen

  Kvalitetskriterier för lagringsanläggningar, t.ex. säkra låsningssystem, ventilation, regelbundet inspekterade system för brandsäkring osv.

Färdigheter

 • Sköta bekämpningsmedelsblandare

  Sköta den blandare och utrustning som används för att framställa insekts-, svamp- eller andra bekämpningsmedel enligt angivna formler.

 • Fylla på gödselblandare

  Fylla på gödselblandare med torrt material från matarbinge genom att dra i spaken.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

Source: Sisyphus ODB