Yrke maskinoperatör, bekämpningsmedel

Maskinoperatörer (bekämpningsmedel) hanterar och utför underhåll på maskiner som blandar kemiska ingredienser i torra eller flytande tillstånd för att tillverka insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel samt ser till att slutprodukten följer formeln.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Kvalitetskriterier för lagringsutrymmen

  Kvalitetskriterier för lagringsanläggningar, t.ex. säkra låsningssystem, ventilation, regelbundet inspekterade system för brandsäkring osv.

Färdigheter

 • Sköta bekämpningsmedelsblandare

  Sköta den blandare och utrustning som används för att framställa insekts-, svamp- eller andra bekämpningsmedel enligt angivna formler.

 • Fylla på gödselblandare

  Fylla på gödselblandare med torrt material från matarbinge genom att dra i spaken.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • övervaka miljöparametrar

  Kontrollera hur tillverkningen av maskiner påverkar miljön, analysera temperaturnivåer, vattenkvalitet och luftförorening.

Source: Sisyphus ODB