Yrke maskinoperatör, förpacknings- och fyllningsmaskin

Maskinoperatörer (förpacknings- och fyllningsmaskin) sköter maskiner för beredning och förpackning av livsmedel i olika förpackningar, t.ex. burkar, kartonger, bägare osv.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Sköta paketeringsmaskiner

  Sköta paketeringsmaskiner såsom fyllnings-, etiketterings- och förseglingsmaskiner. Lagra och sortera produkter som ska bearbetas enligt specifikationerna. Vid behov fylla på på förpackningsreserver såsom lådor, kartonger, papper, plastfolie, lim, färger eller etiketter.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Identifiera faktorer som orsakar förändringar i livsmedel under lagring

  Känna till de mest relevanta faktorerna (kemiska, fysiska, miljörelaterade osv.) som kan påverka livsmedel under lagring.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Skaffa undan avfall som inte är livsmedelsavfall inom livsmedelsindustrin

  Bortskaffa avfall inom livsmedelsindustrin som dock inte utgör livsmedelsavfall genom tillämpning av miljövänliga metoder för bortskaffande.

 • Utföra kvalitetskontroll för paketering

  Genomföra och övervaka aktiviteter så att alla krav på förpackningsförfaranden och förpackningsnormer alltid uppfylls.

 • Använda utrustning för förpackningsarbete

  Använda elektrisk utrustning för förpackningsarbete och styrsystem.

 • Arbeta vid transportband vid livsmedelstillverkning

  Arbeta i roterande transportörsystem inom livsmedelsproduktion.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

Source: Sisyphus ODB