Yrke maskinoperatör, formpressning

Maskinoperatörer (formpressning) förbereder och hanterar maskiner för formpressning av plastprodukter i enlighet med angivna krav. De väljer ut och installerar stansar på pressen. De väger upp den nödvändiga mängden av blandningen och häller in den i pressen. De reglerar temperaturen av stansar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Stansar

  Olika typer av stansar och deras egenskaper och användningsområden, de olika delarnas beståndsdelar (såsom block, stansplåt, hålstans osv.) och de typer av stansar som används i särskilda tillverkningsprocesser (till exempel varmpressnings-, dragnings-, omformnings- och skärningsstansar m.fl.).

 • Maskindelar för formpressning

  De delar av maskinen som skapar tryck på det vanligtvis föruppvärmda koaguleringsmaterialet för att tvinga det att komma i kontakt med matrisområdet, till exempel den övre rörliga matrisdelen, den nedre delen av den fasta matrisen och utstötarpinnen.

Färdigheter

 • Flytta spakar

  Flytta spakar för att underlätta skärning av plattor eller rör eller för att justera de automatiska smörjarna.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Installera pressformar

  Montera och täcka formar på pressar med hjälp av handverktyg, bultar och klämmor.

 • Sköta formpress

  Sköta pressmaskinen som används för att forma plast och andra produkter i pulverform, som koppar, grafit eller kol.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Bearbeta plast

  Bearbeta plastens egenskaper, form och storlek.

 • Avlägsna produkter ur formar

  Ta ut färdiga produkter ur formar och granska dem noga för avvikelser.

 • Fördela satser

  Fördela satser i transportanordningar och säkerställa att specifikationer för exempelvis blandningstid följs.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

Source: Sisyphus ODB