Yrke maskinoperatör, formpressning

Maskinoperatörer (formpressning) förbereder och hanterar maskiner för formpressning av plastprodukter i enlighet med angivna krav. De väljer ut och installerar stansar på pressen. De väger upp den nödvändiga mängden av blandningen och häller in den i pressen. De reglerar temperaturen av stansar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterial och deras kemiska sammansättning, fysikaliska egenskaper, eventuella problem och användning.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Stansar

  Olika typer av stansar och deras egenskaper och användningsområden, de olika delarnas beståndsdelar (såsom block, stansplåt, hålstans osv.) och de typer av stansar som används i särskilda tillverkningsprocesser (till exempel varmpressnings-, dragnings-, omformnings- och skärningsstansar m.fl.).

 • Maskindelar för formpressning

  De delar av maskinen som skapar tryck på det vanligtvis föruppvärmda koaguleringsmaterialet för att tvinga det att komma i kontakt med matrisområdet, till exempel den övre rörliga matrisdelen, den nedre delen av den fasta matrisen och utstötarpinnen.

Färdigheter

 • Flytta spakar

  Flytta spakar för att underlätta skärning av plattor eller rör eller för att justera de automatiska smörjarna.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Installera pressformar

  Montera och täcka formar på pressar med hjälp av handverktyg, bultar och klämmor.

 • Sköta formpress

  Sköta pressmaskinen som används för att forma plast och andra produkter i pulverform, som koppar, grafit eller kol.

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Bearbeta plast

  Bearbeta plastens egenskaper, form och storlek.

 • Avlägsna produkter ur formar

  Ta ut färdiga produkter ur formar och granska dem noga för avvikelser.

 • Fördela satser

  Fördela satser i transportanordningar och säkerställa att specifikationer för exempelvis blandningstid följs.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

Source: Sisyphus ODB