Yrke maskinoperatör, formsprutning

Maskinoperatörer (formsprutning) hanterar och övervakar formsprutmaskiner för gjutning av produkter i termoplastiska material. De reglerar temperaturen, trycket och plastvolymen enligt angivna specifikationer. De tar även ut färdiga produkter och skär bort överskottsmaterial med hjälp av en kniv eller andra handverktyg.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Stansar

  Olika typer av stansar och deras egenskaper och användningsområden, de olika delarnas beståndsdelar (såsom block, stansplåt, hålstans osv.) och de typer av stansar som används i särskilda tillverkningsprocesser (till exempel varmpressnings-, dragnings-, omformnings- och skärningsstansar m.fl.).

 • Maskindelar för formsprutning

  Maskindelar som smälter och sprutar in smält plast i formar, t.ex. uppsamlingstrumman, kolvskruven, insprutningstunnan och insprutningscylindern.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Installera pressformar

  Montera och täcka formar på pressar med hjälp av handverktyg, bultar och klämmor.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Trimma bort överflödigt material

  Trimma bort överflödigt textilmaterial såsom glasfiberduk, tyg, plast eller gummi.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Sköta formsprutningsmaskin

  Använda och övervaka en maskin försedd med en kolvskruv som tvingar fram råmaterialet samtidigt som det smälts samt sprutar in den smälta plasten i en form.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

Source: Sisyphus ODB