Yrke maskinoperatör, granulator

Maskinoperatörer (granulator) utför blandning och granulering av pulverbeståndsdelar med hjälp av blandnings- och fräsmaskiner för att bereda ingredienserna för att pressas till tabletter. De fastställer partiets storlek och följer ingrediensernas sammansättning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • God tillverkningssed

  Lagstadgade krav och goda tillverkningsseder (GMP) som tillämpas inom den berörda tillverkningssektorn.

Färdigheter

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

 • övervaka ingredienser i pulverform

  Övervaka partiet och ingredienserna och se till att vikterna och måtten överensstämmer med den angivna formeln.

 • Montera maskiner

  Montera maskiner i enlighet med instruktioner och specifikationer.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Underhålla tillverkningslokaler

  Se till att lokalerna är rena när tillverkningsprocessen är färdig och produkten har färdigställts enligt standardiserade arbetsrutiner.

 • Följa standardförfaranden

  Följa standardförfarandena.

 • Tillverka blandningar

  Blanda pulvriserade ingredienser och tillsätta det avsedda bindemedlet enligt formeln: gelatin, vatten, alkohol eller stärkelsepasta.

 • Flytta granuleringsutrustning

  Ansvara för lastning och lossning av granuleringsutrustning.

 • Föra register över lager

  Föra skriftliga register över mängden produkter i lager samt inkommande och utgående produkter som behövs för att tjänster, reparationer och underhållsarbeten ska kunna utföras.

 • övervaka granuleringsprocess

  Övervaka de arbetsmoment som utförs under granuleringsprocessen och identifiera eventuella avvikelser eller problem samt säkerställa att kvalitetsnormerna följs.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

Source: Sisyphus ODB