Yrke maskinoperatör, gummidoppning

Maskinoperatörer (gummidoppning) doppar formar i flytande latex för att tillverka gummiprodukter såsom ballonger, fingerskydd eller kondomer. De blandar latex och överför den till maskinen. De tar ett prov av latexvarorna efter den slutliga doppningen och väger det. De tillför ammoniak eller mer latex till maskinen om produkten inte uppfyller kraven.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

 • Typer av doppningskar

  De olika typer av kar som används för ytbeläggnings- och doppningsprocesser, till exempel hydromekaniskt doppningskar, färgdoppningskar m.m.

 • Delar av doppningskar

  Uppställning och olika delar av en doppningsbeläggningsmaskin, eller doppningskar, till exempel ett kar som är framställt av icke-brännbara material, avtappningsbräda, stålhållare, kuggstång och drev, cylinderlyft och lyftspole.

Färdigheter

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Analysera latexprover

  Analysera redan viktade latexprover för att kontrollera om de specificerade parametrarna, t.ex. densitet, är enligt formeln.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Blanda ingredienser med latex

  Blanda ihop de angivna föreningarna med latex med hjälp av omrörare.

 • Fylla kar med specifika ingredienser

  Fylla kar med nödvändiga ingredienser för syraneutralisering, från varmt vatten och ånga till natriumkarbonat.

 • Blanda kemikalier

  Blanda kemiska ämnen på ett säkert sätt enligt recept genom att tillämpa rätt dosering.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Bereda latexblandningar

  Bereda latexblandningar med hjälp av kontrollpaneler för att framställa gummiprodukter såsom skumgummi, ballonger eller fingertutor.

 • Placera innehåll i kar

  Placera innehåll i ett kar fyllt med vatten för att undvika explosion när ansamlingen av värme är för hög.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Sköta doppningstank

  Sköta en tillverkningsmaskin som är konstruerad för att belägga arbetsstyckens ytor genom tillämpning av maskinella doppbeläggningsprocesser samt övervaka och sköta maskinen i enlighet med föreskrifter.

 • Hälla latex vid industriprocesser

  Hälla flytande latex från trummor till burkar och till maskinens lagertankar.

 • Sköta latexöverföringspump

  Driva den pump som överför latex till blandningstankar och se till att den erhållna latexens densitet överensstämmer med specifikationen.

Source: Sisyphus ODB