Yrke maskinoperatör, hygienteknik, tvåltillverkning

Maskinoperatörer (hygienteknik, tvåltillverkning) styr och utför underhåll på maskinen som producerar tvålflingor från viskös tvål. De utför stickprovskontroller och samordnar utmatning av torkade flingor i lagringsbehållare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Få tvål att stelna

  Få tvål att stelna genom att kyla den med kylvatten till rullarna.

 • Flytta trögflytande tvål

  Flytta tvål från tvålmaskinen till kammaren med kylrullar.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Testa fukthalt

  Testa fukthalten med hjälp av fuktprovningsutrustning.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Lagra tvålflingor

  Förflytta de bearbetade tvålflingorna från transportband till förvaringsbehållare.

 • Pressa tvål till plattor

  Pressa tvål till plattor med hjälp av rullar.

 • Sköta tvålflingemaskin

  Sköta maskiner och utrustning som används vid tillverkning av tvålflingor.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

Source: Sisyphus ODB