Yrke maskinoperatör, hygienteknik, tvåltillverkning

Maskinoperatörer (hygienteknik, tvåltillverkning) styr och utför underhåll på maskinen som producerar tvålflingor från viskös tvål. De utför stickprovskontroller och samordnar utmatning av torkade flingor i lagringsbehållare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Få tvål att stelna

  Få tvål att stelna genom att kyla den med kylvatten till rullarna.

 • Flytta trögflytande tvål

  Flytta tvål från tvålmaskinen till kammaren med kylrullar.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Testa fukthalt

  Testa fukthalten med hjälp av fuktprovningsutrustning.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Lagra tvålflingor

  Förflytta de bearbetade tvålflingorna från transportband till förvaringsbehållare.

 • Pressa tvål till plattor

  Pressa tvål till plattor med hjälp av rullar.

 • Sköta tvålflingemaskin

  Sköta maskiner och utrustning som används vid tillverkning av tvålflingor.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Kontrollera temperatur

  Mäta och justera temperaturen i ett visst utrymme eller hos ett föremål.

Source: Sisyphus ODB