Yrke maskinoperatör, kosmetikatillverkning

Maskinoperatörer (kosmetikatillverkning) sköter maskiner för tillverkning av kosmetiska produkter genom att förbereda maskiner och verktyg samt rengöra och sköta utrustningen och följa produktionsschemat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ingredienser i kosmetika

  Diverse källor för sammansättning av kosmetiska produkter från krossade insekter till rost.

 • Kosmetika

  Olika typer av ämnen som används för att förbättra kroppens utseende.

Färdigheter

 • Uppfylla produktionskrav

  Uppfylla produktionskraven genom att läsa produktionsschemat och anpassa temperaturen till den faktiska fuktigheten, storleken och typen av produkter som kommer att torkas.

 • Framställa kosmetika

  Framställa kosmetiska produkter, eventuellt anpassade för kunder med särskilda behov, såsom lotioner, tvål, ansiktsmasker eller salvor.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Förbereda råmaterial

  Förbereda och mäta de basmaterial som behövs för att producera varor och färdiga produkter.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Verifiera produktspecifikationer

  Kontrollera höjd-, färg- och andra attribut för slutprodukten i förhållande till specifikationerna.

 • Kontrollera produktionsschema

  Kontrollera löpande och långsiktiga scheman för repetitioner, övningar, föreställningar, säsonger, turnéer osv., med beaktande av projektets tidsplan och de förberedelser som krävs i samband med produktionen.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

Source: Sisyphus ODB