Yrke maskinoperatör, läderberedning

Maskinoperatörer (läderberedning) använder maskiner för ytbehandling av läder i enlighet med kundens krav på ytegenskaper såsom färgnyansering, kvalitet, mönster och särskilda egenskaper såsom vattentäthet, flamskydd och dimskydd. De doserar behandlingsblandningarna för lädret och sköter det löpande underhållet av maskinerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Läderberedningstekniker

  Utrustning och teknik för ytbehandling och laminering av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, preparering av substrat, driftövervakning och tillämpningar kopplade till olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutprodukter.

 • Sprejbehandlingsteknik

  Utrustning och tekniker för sprejbehandling av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, beredning av behandlingsblandningar samt tillämpningar för övervakning och sprejning i samband med olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutartiklar.

Färdigheter

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

 • Använda färgrecept på rätt sätt

  Förbereda färg och andra kemiska blandningar i enlighet med recepten och/eller den avsedda produktens egenskaper. Tolka och tillämpa instruktionerna, bl.a. tekniska och operativa uppgifter, för att genomföra processerna.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

Source: Sisyphus ODB